LABORATUVAR TESTLERİ   PATOLOJİ TESTLERİ
SUT KODU TEST ADI   Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler 
L100010 (1,4 Delta) Androstenedion   Abortus 
L100010 (1,4 Delta) Androstenedion 2. saat   Apse materyali
L100010 (1,4 Delta) Androstenedion 30. dk.   Akciğer, transbronşial biyopsi
L100010 (1,4 Delta) Androstenedion 60. dk.   Anevrizma, arteryal/ventriküler
L100010 (1,4 Delta) Androstenedion 90. dk.   Anüs, polipoid gelişme (Tag) 
L100000 1,25 Dihidroksivitamin D3 (1,25 Vitamin D3)   Apendiks, insidental, asıl ameliyata ek
L100160 11 Deoksikortizol 2.saat   Arter, aterom plağı
L100160 11 Deoksikortizol 30 dk   Bartholin bezi kisti
L100160 11 Deoksikortizol 60 dk.   Bronkus, biyopsi
L100160 11 Deoksikortizol 90 dk.   Burun mukozası, biyopsi
  11-Deoksikortikosteron (DOC)   Burun, sinüs polipleri inflammatuar
L100160 11-Deoksikortizol   Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi
  17 OH Pregnenolon   Divertikul-özefagus/ince barsak
  17 OH Progesteron (LCMS/MS)   Duodenum, biyopsi
L100210 17-Ketosteroidler   Dupuytren kontraktürü dokusu
L100190 17-OH Progesteron   Eklem, gevşek cisim
L100190 17-OH Progesteron 2. saat   Endometrium, küretaj/biyopsi
L100190 17-OH Progesteron 30. dk.   Endoserviks, küretaj/biyopsi
L100190 17-OH Progesteron 4. saat   Epididim kist eksizyonu
L100190 17-OH Progesteron 60. dk.   Femur başı, kırık dışında
L100190 17-OH Progesteron 90. dk.   Fissür/fistül
  2,5 Hekzandion   Ganglion kisti
  21-Hidroksilaz Antikoru   Hematom
L100220 25-Hidroksivitamin D (Vitamin D)   Hemoroidler
L100090 5 HIAA (5 Hidroksiindol Asetik Asit) İdrar (24 saatlik)   Herni kesesi, herhangi bir bölgede
L100080 5 HIAA (5 Hidroksiindol Asetik Asit) İdrar (Spot)   Hidrosel kesesi
  8-Hidroksideoksiguanozin   İnce barsak, biyopsi
L100880 ACE (Angiotensin Converting Enzim)   İntervertebral disk
L100880 ACE (Angiotensin Converting Enzim), BOS   Kemik İliği Biyopsisi
L100880 ACE (Angiotensin Converting Enzim), Plazma   Kıkırdak, shaving
L100270 ACTH (120. dk.)   Kolesteatoma
L100270 ACTH (15. dk.)   Kolon, kolostomi stoması
L100270 ACTH (30. dk.)   Kolon, biyopsi tek lokalizasyon
L100270 ACTH (60. dk.)   Konjonktiva, biyopsi/pterygium
L100270 ACTH (90. dk.)   Kornea
L100270 ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)   Larinks, biyopsi
  ACTH Uyarı Testi (17-OH Progesteron-0. dakika)   Menisküs
  ACTH Uyarı Testi (17-OH Progesteron-120. dakika)   Mesane, biyopsi
  ACTH Uyarı Testi (17-OH Progesteron-15. dakika)   Mide, biyopsi tek lokalizasyon
  ACTH Uyarı Testi (17-OH Progesteron-30. dakika)   Mukosel, tükrük
  ACTH Uyarı Testi (17-OH Progesteron-45. dakika)   Nazofarinks/orofarinks, biyopsi
  ACTH Uyarı Testi (17-OH Progesteron-60. dakika)   Nöroma-morton/travmatik
  ACTH Uyarı Testi (17-OH Progesteron-90. dakika)   Özofagus, biyopsi
  Adenovirüs IgA Ab   Paratubal kistler (Morgagni hidati) 
906330 Adenovirüs Antijeni   Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik, iskemik
912680 Adenovirüs IgG   Pilonidal kist/sinüs
912690 Adenovirüs IgM   Plasenta
L100230 Adenozin Deaminaz (ADA)   Plevra/perikard-biyopsi
L100250 Adenozin Deaminaz (ADA), BOS   Polip, kolorektal
L100920 ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin)   Polip, mide/ince barsak
L100920 ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin) (İdrar)   Polip, servikal/endometrial
  Adiponektin   Safra kesesi
  Adrenal Steroid Profili (Dörtlü) (Serum)   Sempatik ganglion
  Adrenal Stres Profili (Altılı) (Tükrük)   Sinir, vagotomi ve benzeri girişim
  Adrenal Stres Profili (Dörtlü) (Tükrük)   Sinüs, paranasal biyopsi
  Akım Sitometri-PNH   Spermatosel
L100290 Aktive Protein C Rezistansı (APC-R)   Sünnet derisi
  ALA (Delta Aminolevülinik Asit) (24 saatlik)   Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı
  ALA (Delta Aminolevülinik Asit) (Spot)   Testiküler apendiks
  Alatop Alerji Screen   Testis, kastrasyon
L100320 Albumin   Tonsil ve/veya adenoidler
L100350 Albumin, BOS   Trakea, biyopsi
L100360 Albumin, Mayi   Trombüs veya embolus
L100370 Aldolaz   Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon
L100380 Aldosteron   Üreter, biyopsi
L100400 Aldosteron, İdrar (24 saatlik)   Üretra biyopsi
  Aldosteron-NACI infüzyon testi öncesi   Üretral divertikül eksizyonu
  Alex Alerji Paneli (Multiplex ELISA)   Vajina, biyopsi
L100410 Alfa 1 Antitripsin, Dışkı   Varikosel
  Alfa 1 Glikoprotein   Vas deferens 
L100620 Alfa 1 Mikroglobulin, İdrar   Ven, varis
  Alfa 2 Antiplasmin   Yumuşak doku, debridman
L100660 Alfa 2 Makroglobulin   Yumuşak doku lipom eksizyonu veya  biyopsi
L100680 Alfa Fetoprotein (AFP)   İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
  Alfa Fetoprotein, (AFP MOM)   Ağız mukozası/gingiva biyopsi
L100710 Alkalen Fosfataz (ALP)   Apendiks, insidental dışında
L100730 Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi   Arter, biyopsi
L100300 ALT (Alanin Aminotransferaz, SGPT)   Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında
  Altın (Au)   Böbrek, Biyopsi İğne
L100760 Alüminyum (Al)    Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon
L100770 Alüminyum (Al), İdrar (24 Saatlik)   Dil, biyopsi
L100770 Alüminyum (Al), İdrar (Spot)   Diş / odontojenik kist
  Amfetamin-Metamfetamin, İdrar (Spot)   Dudak, biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu
L100800 Amilaz   Eklem, rezeksiyon
L100820 Amilaz, İdrar (24 Saatlik)   Ekstremite, amputasyon, travmatik
L100810 Amilaz, İdrar (Spot)   Epididim rezeksiyonu
L100830 Amilaz, Mayi   Femur başı, kırık
L104010 Aminoasit ve Açilkarnitin Profili   Hematosel eksizyonu
L110190 Aminoasitler Kantitatif (BOS)   Hipofiz tümörü
L110060 Aminoasitler Kantitatif (Plazma)   Kalp kapakçığı
L104790 Aminoasitler Kantitatif, İdrar (Spot)   Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (Kama) 
907350 Amip Antijeni ( Entamoeba)   Kardiyak tümör rezeksiyonu
907360 Amip Antikoru   Kas, biyopsi
L100860 Amonyak   Kemik, ekzositoz
L100840 Amyloid A (SAA)   Lenf düğümü, biyopsi
  Angiotensin II   Meme, biyopsi
  ANNA-3   Meme/reduksiyon mammoplasti
907101 Anti CCP (Cyclic Citrulinated Peptid Antikoru)   Myom (lar), myomektomi, uterus hariç
906860 Anti Centromer Antikor   Omentum, biyopsi
906410 Anti ds DNA   Omentum rezeksiyonu 
906430 Anti Endomisyum IgA   Over, biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu
906430 Anti Endomisyum IgG   Over (+ /- Tuba), neoplastik değil
  Anti Faktör Xa   Pankreas, biyopsi
906450 Anti Fosfatidil Serin IgG   Paratiroid bezi
906460 Anti Fosfatidil Serin IgM   Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı
  Anti Fosfolipaz A2 Reseptör Antikoru (PLA2-R)   Penis rezeksiyonu parsiyel
  Anti Fosfolipid Antikoru   Peritoneal veya mezenterik tümör, kist rezeksiyonu
906470 Anti Fosfolipid IgG   Periton, biyopsi
906480 Anti Fosfolipid IgM   Prostat, TUR
906960 Anti GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru)   Plevral dekortikasyon 
906490 Anti Gliadin (Deamidated) IgA   Seminal vezikül,rezeksiyon
906500 Anti Gliadin (Deamidated) IgG   Serviks, biyopsi
L102870 Anti Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM)   Sinir, biyopsi
  Anti Goblet Hücre Antikoru   Synovium
  Anti HAV IgG   Testis, biyopsi
906530 Anti HAV IgM   Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında
906510 Anti HAV Total   Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti
906580 Anti HBc IgM   Tuba uterina, ektopik gebelik
906560 Anti HBc Total   Tükrük bezi, biyopsi
906600 Anti HBe   Uterus, prolapsus için (+ /- Tuba ve overler) 
906620 Anti HBs   Üreter, rezeksiyon
907480 Anti HCV   Üretra rezeksiyon
907240 Anti HDV (Delta Antikor)   Vulva/ labia, biyopsi
906650 Anti HEV IgG   Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç
906650 Anti HEV IgM   Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
906670 Anti HIV Combi   Adrenal (Sürrenal), rezeksiyon
906710 Anti İnsülin Antikoru (AIA)   Akciğer, kama biyopsisi
  Anti İntrinsik Faktör   Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu
906980 Anti JO-1 Antikorları (Histidil -tRNA-Sentetaz)   Beyin, biyopsi
906730 Anti Kardiyolipin IgG (ACA IgG)   Böbrek, parsiyel/total nefrektomi
906740 Anti Kardiyolipin IgM (ACA IgM)   Dalak
906760 Anti Mitokondrial Antikor (AMA)   Göz, enükleasyon/evisserasyon
  Anti Mitokondrial Antikor Tip M2 (AMA Tip M2)   İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında
  Anti Mitokondrial Antikor Tip M9 (AMA Tip M9)   Kalp eksplantı
L100960 Anti Müllerian Hormon (AMH)   Karaciğer, kısmi rezeksiyon
  Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA)   Karaciğer eksplantı
906780 Anti Nükleer Antikor (FANA)   Kemik-biyopsi/ küretaj materyali
907871 Anti Nükleosome   Kemik fragmanları
906790 Anti Pariyetal Hücre Antikoru (APCA)   Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle
  Anti Retikülin Antikor   Kolon, biyopsi çoklu lokalizasyon
  Anti Ri (ANNA-2)   Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
907010 Anti RNP 70   Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (Diseksiyon) 
907010 Anti RNP/Sm   Mediasten, kitle
907020 Anti Ro-52   Meme,parsiyel/basit rezeksiyon
906990 Anti Scl 70   Mesane, TUR
906850 Anti Scl 70 (ELISA)   Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle
907000 Anti Sm (Smith Antikoru)   Mide, biyopsi çoklu lokalizasyon
906870 Anti Sm D1   Myokard, biyopsi
704550 Anti Sperm Antikor (ASA)   Odontojenik tümör
906880 Anti Tg (Tiroglobulin Antikoru)   Over, (+ /- Tuba), neoplastik
  Anti Toxoplazma IgA   Penis rezeksiyonu radikal
L107060 Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikoru, Anti Mikrozomal Antikor)   Prostat, radikal rezeksiyon dışında
L102260 Anti Transglutaminaz IgA   Sentinel Lenf nodülü incelemesi 
L102270 Anti Transglutaminaz IgG   Serviks, konizasyon
L100990 Anti Trombin III Aktivitesi (AT-III)   Stereotaktik beyin biyopsisi
906940 Anti Trombin III Antijeni   Timus, tümör
  Anti Trombosit Antikoru   Tiroid, total/lobektomi
  Anti U1 RNP   Tükrük bezi (Tümör dahil) 
  Anti Yo (PCA-1)   Uterus, (+ /- Adneksler), tümör ve prolapus hariç
  Anti-Adalimumab Antikoru    
  Antibiyogram    
905610 Antibiyogram Duyarlılık (Konvansiyonel)    
906400 Anti-DNAse B (Anti-Streptodornaz B)    
  Anti-Lizozim    
  Antimon    
  Anti-SARS-CoV-2 IgG Spıke    
907223 Anti-SARS-CoV-2 IgM Spıke    
L101000 Apolipoprotein A1 (Apo A1)    
L101010 Apolipoprotein A2 (APO A2)    
L101030 Apolipoprotein B (Apo B)    
L101050 aPTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı)    
906141 ARB Aranması    
  ARB Aranması (Açlık Mide Suyu)    
906141 ARB Aranması (Doku)    
906141 ARB Aranması (Perikart sıvısı)    
906141 ARB Aranması (Periton sıvısı)    
  ARB Aranması (Semen)    
906141 ARB Aranması (Yara)    
906141 ARB Boyama (3 Günlük) 3.Gün Balgam    
L101190 Arsenik (As)    
L101170 Arsenik (As), İdrar (24 Saat)    
L101170 Arsenik (As), İdrar (Spot)    
  ASCA (Saccharomyces cerevisiae Ab) IgA    
  ASCA (Saccharomyces cerevisiae Ab) IgG    
  Ascaris Lumbricodies Ab (IgG)    
906340 Asetilkolin Reseptör Antikoru (AchR)    
L101250 Asit Fosfataz (ACP)    
906420 ASMA (Smooth Muscle Antikoru)    
L100980 ASO (Anti-Streptolizin O)    
  Aspergillus fumigatus IgG    
L101280 AST (Aspartat Aminotransferaz, SGOT)    
L101330 Bakır (Cu)    
L101350 Bakır (Cu), İdrar (24 Saatlik)    
L101340 Bakır (Cu), İdrar (Spot)    
  Bakır (Tam Kan)    
905710 Bakteri İdentifikasyonu (Konvansiyonel)    
905710 Bakteri İdentifikasyonu (Otomatize-VITEK2)    
905720 Bakteri İdentifikasyonu+Duyarlılık (Konvansiyonel)    
905710 Bakteri İdentifikasyonu+Duyarlılık (Otomatize-VITEK2)    
L120020 Barbitürat, İdrar (Spot)    
912540 Bartonella henselae IgG    
912540 Bartonella henselae IgM    
  Baryum (İdrar)    
  Baryum (Serum)    
  Baryum (Tam Kan)    
  Bebek Kan Kültürü Şişesi    
  Benzodiazepin, İdrar (Spot)    
  Benzodiazepine Doğrulama    
  Berilyum    
L100890 Beta 2 Glikoprotein 1 IgA    
L100900 Beta 2 Glikoprotein 1 IgG    
L100910 Beta 2 Glikoprotein 1 IgM    
L101620 Beta 2 Mikroglobulin    
L101630 Beta 2 Mikroglobulin, İdrar (24 Saatlik)    
L101630 Beta 2 Mikroglobulin, İdrar (Spot)    
L104420 Beta Crosslaps (Beta-CTx, C-Telopeptit)    
L107110 Beta HCG    
  Beta HCG (Down)    
L101670 Bikarbonat (HCO3)    
L101320 BNP    
  Bordetella pertussis IgA    
  Bordetella pertussis IgG    
  Borrelia burgdorferi DNA    
907050 Borrelia burgdorferi IgG    
907040 Borrelia burgdorferi IgG, (W.B)    
907050 Borrelia burgdorferi IgG, BOS    
907060 Borrelia burgdorferi IgM    
907040 Borrelia burgdorferi IgM, (W.B)    
905760 Boyalı Mikroskobik İnceleme    
905770 Boyasız Mikroskobik İnceleme    
907080 Brucella (Jel Santrifügasyon)    
907091 Brucella IgG    
907092 Brucella IgM    
L107420 BUN (Kan Üre Azotu)    
907950 c ANCA (IFA)    
L101860 C1 Esteraz İnhibitör Aktivitesi    
L101870 C1 Esteraz İnhibitörü    
L104540 C1q  Kompleman    
L104550 C2  Kompleman    
L104560 C3  Kompleman    
L104560 C3  Kompleman, Mayi    
  C3 Nefritik Faktör    
L104570 C4  Kompleman    
L104570 C4  Kompleman, Mayi    
L104580 C5 Kompleman    
L101900 CA 125    
L101920 CA 15-3    
L101940 CA 19-9    
  CA 50    
L101960 CA 72-4    
908120 Candida albicans DNA PCR    
  Candida albicans IgA    
  Candida albicans IgG    
  Candida albicans IgM    
907100 Candida Antijeni (Candidomannan)    
L104030 CEA (Karsinoembriyojenik Antijen)    
  CEA (mayi)    
L101980 CH 50 (Total Hemolitik Kompleman Aktivitesi)    
907110 Chlamydia Antijeni, Ön İdrar    
907110 Chlamydia Antijeni, Servikal Sürüntü    
907110 Chlamydia Antijeni, Üretral Sürüntü    
907120 Chlamydia pneumoniae IgA    
907130 Chlamydia pneumoniae IgG    
907140 Chlamydia pneumoniae IgM    
  Chlamydia pneumonie DNA    
  Chlamydia trachomatis DNA (İdrar)    
  Chlamydia trachomatis DNA (Üretral sürüntü)    
  Chlamydia trachomatis DNA (Vajinal sürüntü)    
  Chlamydia trachomatis IgA    
907160 Chlamydia trachomatis IgG    
907170 Chlamydia trachomatis IgM    
L102010 Cıva (Hg), İdrar (24 Saatlik)    
L102010 Cıva (Hg), İdrar (Spot)    
L102000 Cıva (Hg), Tam Kan (EDTA)    
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) Standart Panel (idrar)    
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) Standart Panel (Swab)    
L104730 CK (Kreatin Kinaz)    
L104760 CK MB    
906360 CMV IgG    
907220 CMV IgG Avidite    
906370 CMV IgM    
  Coxsackie Virüs IgG    
  Coxsackie Virüs IgM    
L101830 C-Peptid 15. dk.    
L101830 C-Peptid 2. Saat    
L101830 C-Peptid 30. dk.    
L101830 C-Peptid 60. dk.    
L101830 C-Peptid, Açlık    
  C-Peptid, Tokluk    
L101850 CRP (C Reaktif Protein)    
L104830 Cryofibrinojen    
L104840 Cryoglobulin    
L102040 Çinko (Zn)    
  Çinko (Zn), Eritrosit içi    
L102050 Çinko (Zn), İdrar (24 Saatlik)    
L102050 Çinko (Zn), İdrar (Spot)    
L102070 Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri    
  Dansite    
L102090 D-Dimer    
L104670 Deksametazon Baskılama Testi (Kortizol)    
  Deksametazon Baskılama Testi, Düşük Doz (0.5 mg) (ACTH)    
907230 Delta Antijeni (Hepatit D Virüs Antijeni)    
L102120 Demir (Fe)    
L102150 Demir 3 Klorür Testi (FeCI 3)    
L102170 Deoksipridinolin, İdrar (Spot)    
  Desmoglein 1-3 Antikoru    
L102100 DHEA  (Dehidroepiandrosteron) 30 dk    
L102100 DHEA  (Dehidroepiandrosteron) 60 dk    
L102100 DHEA (Dehidroepiandrosteron)    
  DHEA (Tükrük) ( 60 dk.)    
  DHEA (Tükrük) (07-09)    
L102110 DHEA-SO4  (Dehidroepiandrosteron Sülfat)    
L102110 DHEA-SO4  2. saat    
L102110 DHEA-SO4  30. dk.    
L102110 DHEA-SO4  60. dk.    
  DHEA-SO4  90. dk.    
905930 Dışkıda Gizli Kan Aranması    
905770 Dışkıda Mikroskobik İnceleme    
  Dışkıda Mikroskobik İnceleme (Tarama)    
L102600 Dışkıda pH    
L102610 Dışkıda Sindirim    
L102630 Dışkıda Steatokrit    
  Diaminoksidaz (DAO)    
L114080 Diazepam    
907250      
L114090 Digoksin    
L102250 Dihidrotestosteron (DHT)    
L101710 Direkt Bilirubin    
705230 Direkt Coombs    
L104070 Dopamin, İdrar (24 Saatlik)    
L104100 Dopamin, İdrar (Spot)    
L104050 Dopamin, Plazma    
L102290 Dörtlü Test    
  Drug Abuse Kantitatif Panel    
908350 EBV DNA PCR    
908350 EBV DNA PCR (Anne Sütü)    
908350 EBV DNA PCR (BOS)    
  EBV IgG Profili    
  EBV IgM Profili    
  EBV-EA IgA    
907280 EBV-EA IgG    
907280 EBV-EA IgM    
907290 EBV-EBNA IgG    
907300 EBV-EBNA IgM    
907310 EBV-VCA IgG    
907320 EBV-VCA IgM    
912390 Echinococcus granulosus IgG    
  Echovirüs IgG    
  Echovirüs IgM    
L105940 Elastaz (Pankreatik), Dışkı    
  ENA 6 'lı PANEL    
  ENA Profili    
907340 ENA Screen    
906430 Endomisyum Ab Screen    
  Entamoeba histolytica adezin antijeni    
  Entegre Tarama testi    
  Enterovirüs RNA    
  Enterovirüs RNA (Bos)    
  Eozinofil (Total)    
L102300 Eozinofil Katyonik Protein (ECP)    
  Eozinofil Protein X (EPX)    
L104070 Epinefrin (Adrenalin), İdrar (24 Saatlik)    
L104100 Epinefrin (Adrenalin), İdrar (Spot)    
L104050 Epinefrin (Adrenalin), Plazma    
L102310 Eritropoietin (EPO)    
L107020 Eritrosit Sayısı    
L102320 Estradiol (E2)    
L102340 Estriol  Serbest  (E3)    
  Estron (E1)    
L102350 Etil Alkol (Etanol)    
L104230 Faktör II (Protrombin)    
L104260 Faktör IX (Christmas)    
L104350 Faktör IX İnhibitörü (Kantitatif)    
L104350 Faktör IX İnhibitörü (Tarama)    
L104230 Faktör V (Proakselerin)    
L104240 Faktör VII (Prokonvertin)    
L104250 Faktör VIII    
L104340 Faktör VIII İnhibitörü (Kantitatif)    
  Faktör VIII İnhibitörü (Tarama)    
L104270 Faktör X (Stuart-Prower Faktör)    
L104280 Faktör XI (Plazma tromboplastin)    
L104290 Faktör XII (Hageman Faktörü)    
L104300 Faktör XIII (Fibrinaz)    
L102400 Fenilalanin (Kantitatif)    
L114160 Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin)    
L114170 Fenobarbital (Luminal)    
911380 Fenol, İdrar (Spot)    
L102410 Ferritin    
L102450 Fibrinojen    
  Fibronektin    
  Florür, İdrar (24 Saatlik)    
  Florür, İdrar (Spot)    
  FMC 7 (Tam Kan)    
L102480 Folik Asit (Folat)    
L102510 Fosfor (P)    
L102530 Fosfor (P), İdrar (24 Saatlik)    
L102520 Fosfor (P), İdrar (Spot)    
L106710 Free Beta HCG    
L102570 Fruktozamin    
L102500 FSH (Folikül Stimülan Hormon)    
  FTA - Abs (BOS)    
  Gangliosid Profili IgG    
  Gangliosid Profili IgM    
L102800 Gastrin    
  Gastrointestinal Patojen Paneli (Geniş Panel)    
  Gastrointestinal Patojen Paneli (Standart Panel)    
L102780 GGT (Gamma Glutamil Transferaz)    
L111940 GH (Klonidin eşliğinde) 0. dakika     
L111990 GH (Klonidin eşliğinde) 120. dakika    
L111950 GH (Klonidin eşliğinde) 30. dakika    
L111970 GH (Klonidin eşliğinde) 60. dakika    
L111980 GH (Klonidin eşliğinde) 90. dakika    
  Gıda İntolerans Testi (108 Parametre - IgG)    
  Gıda İntolerans Testi (88 Parametre - IgG4)    
  Gıda İntolerans Testi Genişletilmiş (216 Parametre - IgG)    
907400 Giardia Antijeni    
  Globulin    
L102880 Glukagon    
L102890 Glukoz (Açlık Kan Şekeri)    
L102890 Glukoz (Açlık Kan Şekeri), Plazma (NaF lı)    
L102890 Glukoz (Bazal)    
Bİ1198 Glukoz 1. Saat (Tokluk), Plazma (NaF lı)    
L102890 Glukoz 1.Saat (Tokluk)    
  Glukoz 150 dk. (75 g)    
L102890 Glukoz 2. saat  (50 g)    
L102890 Glukoz 2. saat  (75 g)    
L102890 Glukoz 2. Saat (Tokluk)    
L102890 Glukoz 2. Saat (Tokluk), Plazma (NaF lı)    
L102890 Glukoz 3. saat  (75 g)    
L102890 Glukoz 3. Saat (Tokluk)    
Bİ1199 Glukoz 3. Saat (Tokluk), Plazma (NaF lı)    
L102890 Glukoz 30 dk. (100 g)    
L102890 Glukoz 30 dk. (75 g)    
  Glukoz 30 dk. (Tokluk)    
L102980 Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD)    
L102890 Glukoz 60 dk. (75 g)    
L102890 Glukoz 90 dk. (100 g)    
L102890 Glukoz 90 dk. (75 g)    
  Glukoz Tolerans Testi (OGTT),  50 g (Gebe,Tarama)    
  Glukoz Tolerans Testi (OGTT),  75 g (Gebe)    
  Glukoz Tolerans Testi (OGTT),  75 g (Yetişkin)    
  Glukoz Tolerans Testi (OGTT), 100 g (Gebe)    
L102920 Glukoz, BOS    
L102910 Glukoz, İdrar (24 Saatlik)    
L102900 Glukoz, İdrar (Spot)    
L102930 Glukoz, Mayi    
L101820 Growth (Büyüme) Hormon (GH)    
L101820 Growth (Büyüme) Hormon (GH) 1. saat    
L101820 Growth (Büyüme) Hormon (GH) 10. dk.    
L101820 Growth (Büyüme) Hormon (GH) 150. dk.    
L101820 Growth (Büyüme) Hormon (GH) 2. Saat    
L101820 Growth (Büyüme) Hormon (GH) 20. dk.    
L101820 Growth (Büyüme) Hormon (GH) 3. Saat    
L101820 Growth (Büyüme) Hormon (GH) 30. dk.    
L101820 Growth (Büyüme) Hormon (GH) 390. dk.    
L101820 Growth (Büyüme) Hormon (GH) 40. dk.    
L101820 Growth (Büyüme) Hormon (GH) 45. dk.    
L101820 Growth (Büyüme) Hormon (GH) 90. dk.    
908020 Gruber Widal (Salmonella Aglutinasyon Testi)    
  Gümüş (Serum)    
  Gümüş (Spot idrar)    
L103020 Haptoglobin    
L102830 HbA1c (Hemoglobin A1c) (DCCT)    
907420 HBeAg    
907450 HBsAg    
  HBV DNA Genotipleme    
908150 HBV DNA Kantitatif    
906970 HCV Antikor Doğrulama    
908160 HCV Genotip Tayini    
908170 HCV RNA Kantitatif    
L103050 HDL Kolesterol    
908171 HDV RNA    
907490 Helicobacter pylori Antijeni (HpSA)    
908180 Helicobacter pylori DNA PCR    
907500 Helicobacter pylori IgA    
907510 Helicobacter pylori IgG    
L103120 Hematokrit    
  Hemoglobin (İdrar)    
L103150 Hemoglobin A2 (HbA2)    
L103150 Hemoglobin Elektroforezi (HPLC)    
L107020 Hemogram (Tam Kan Sayımı)    
  Hemosiderin    
908220 HIV 1 RNA Viral Yük    
912760 HIV p24 Antijen    
911300 Hippürik Asit    
  Histamin (Dışkı)    
L103160 Histamin, Plazma (EDTA)    
L103190 HLA B27 Antijeni    
  HLA B7    
  HLADR (BOS)    
  HOMA-IR (İnsülin Direnci)    
  HOMA-IR (İnsülin Direnci) (NaF)    
L109960 Homosistein    
L109960 Homosistein, Plazma    
  Homosistin, İdrar (Spot)    
L104110 Homovanilik Asit (HVA), 24 saatlik idrar    
L104100 Homovanilik Asit (HVA), spot idrar    
908230 HPV DNA+Genotiplendirme PCR (Parafin Blok)    
908230 HPV DNA+Genotiplendirme (Biyopsi Materyali)    
908230 HPV DNA+Genotiplendirme(Liqui-prep)    
908230 HPV DNA+Genotiplendirme(Swab)    
L106680 hs CRP (High Sensitive C Reaktif Protein)    
908200 HSV Tip I DNA PCR (BOS)    
908200 HSV Tip I DNA PCR (Doku)    
908200 HSV Tip I DNA PCR (Materyal)    
908200 HSV Tip I DNA PCR (Serum)    
907520 HSV Tip I IgG    
907530 HSV Tip I IgM    
908200 HSV Tip II DNA PCR (BOS)    
908200 HSV Tip II DNA PCR (Deri Kazıntısı)    
908200 HSV Tip II DNA PCR (Doku)    
908200 HSV Tip II DNA PCR (Serum)    
907560 HSV Tip II IgG    
907570 HSV Tip II IgM    
L103520 Hücre Sayımı, (BAL)    
L103520 Hücre Sayımı, BOS    
L103520 Hücre Sayımı, Mayi    
907620 IgA    
  IgA1    
  IgA2    
L103530 IgD    
L103540 IgE Total    
L103810 IGF BP-3 (Insulin Like Growth  Factor Binding Protein 3)    
L103800 IGF-1 ( Somatomedin C) 15. dk.    
L103800 IGF-1 ( Somatomedin C) 2. saat    
L103800 IGF-1 ( Somatomedin C) 30. dk.    
L103800 IGF-1 ( Somatomedin C) 60. dk.    
L103800 IGF-1 ( Somatomedin C) 90. dk.    
L103800 IGF-1 (Insulin Like Growth Factor-1, Somatomedin C)    
  IGF-1 Somatomedin Jenerasyon Testi 2. Numune    
  IGF-1 Somatomedin Jenerasyon Testi 3. Numune    
  IGF-1 Somatomedin Jenerasyon Testi Bazal    
907630 IgG    
907790 IgG Alt Grubu 1    
907790 IgG Alt Grubu 2    
907790 IgG Alt Grubu 3    
907790 IgG Alt Grubu 4    
907790*(4) IgG Alt Grupları    
L103550 IgG İndeks    
907630 IgG, BOS    
907640 IgM    
  Infliximab     
  Influenza A IgA  Antikoru    
  Influenza A IgG Antikoru    
908731 Influenza A RNA PCR (BAL)    
908731 Influenza A RNA PCR (Nasal Aspirat)    
908731 Influenza A RNA PCR (Nazal Sürüntü)    
907660 Influenza Antijeni (A+B)    
  Influenza B IgA Antikoru    
  Influenza B IgG Antikoru    
908731 Influenza B RNA PCR (BAL)    
908731 Influenza B RNA PCR (Nasal Aspirat)    
908731 Influenza B RNA PCR (Nazal Sürüntü)    
L103620 İkili Test (Down Sendromu I. Trimester Tarama Testi)    
  İmmün Yetmezlik (Tam Kan)    
  İmmünfenotipleme  Paneli (Lösemi Paneli), Kemik İliği    
  İmmünfenotipleme  Paneli (Lösemi Paneli),Tam Kan(EDTA)    
L103720 İmmünfiksasyon Elektroforezi    
L103740 İmmünfiksasyon Elektroforezi, İdrar (24 Saatlik)    
L103740 İmmünfiksasyon Elektroforezi, İdrar (Spot)    
  İndirekt Bilirubin    
705290 İndirekt Coombs    
L103760 İnhibin A    
L103770 İnhibin B    
L103780 İnsülin (Açlık)    
L103780 İnsülin (Bazal)    
  İnsülin 150. dk.    
L103790 İnsülin 2. Saat    
L103790 İnsülin 3. Saat    
L103790 İnsülin 30. dk.    
L103790 İnsülin 60. dk.    
L103790 İnsülin 90. dk.    
L103830 İyonize Kalsiyum    
L103840 İyot (24 saatlik idrar)    
  İyot (Serum)    
L103840 İyot (Spot idrar)    
907690 Kabakulak (Mumps) IgG    
907700 Kabakulak (Mumps) IgM    
  Kadmiyum (Cd)    
  Kadmiyum (Cd), İdrar (24 Saatlik)    
  Kadmiyum (Cd), İdrar (Spot)    
  Kalay (Sn)    
  Kalprotektin (Kantitatif)    
L103850 Kalsitonin    
L103860 Kalsiyum (Ca)    
L103880 Kalsiyum (Ca), İdrar (24 Saatlik)    
L103870 Kalsiyum (Ca), İdrar (Spot)    
705130 Kan Grubu (Forward+Reverse) Jel Sant.    
  Kanama Zamanı    
L103940 Kappa Hafif Zincir    
L103950 Kappa Hafif Zincir,  İdrar (Spot)    
L103950 Kappa Hafif Zincir, İdrar (24 Saatlik)    
L114260 Karbamazepin (Tegretol)    
907710 Kızamık (Rubeola) IgG    
907710 Kızamık (Rubeola) IgG (BOS)    
907720 Kızamık (Rubeola) IgM    
907730 Kist Hidatik İndirekt Hemaglutinasyon    
L104180 Klorür    
L104210 Klorür, BOS    
L104200 Klorür, İdrar (24 Saatlik)    
L104190 Klorür, İdrar (Spot)    
L104220 Klorür, Mayi    
L114310 Klozapin (Leponex)    
  Kobalt    
  Koenzim Q10    
L120080 Kokain, İdrar (Spot)    
  Kortizol (Tükrük) ( 0 dk.)    
  Kortizol (Tükrük) ( 30 dk.)    
  Kortizol (Tükrük) ( 60 dk.)    
  Kortizol (Tükrük) (07-09)    
  Kortizol (Tükrük) (11-13)    
  Kortizol (Tükrük) (15-17)    
  Kortizol (Tükrük) (22-24)    
L104670 Kortizol, Total    
L104670 Kortizol, Total 2. saat    
L104670 Kortizol, Total 30. dk.    
L104670 Kortizol, Total 60. dk.    
L104670 Kortizol, Total 90. dk.    
L104750 Kreatin Kinaz (CK) İzoenzimleri    
L104780 Kreatinin    
  Kreatinin (Diyaliz Öncesi)    
  Kreatinin (Diyaliz Sonrası)    
L104790 Kreatinin idrar (Spot)    
L104820 Kreatinin Klirensi :    
L104800 Kreatinin, İdrar (24 Saatlik)    
L104810 Kreatinin, Mayi    
L104850 Krom (Cr)    
L104850 Krom (Cr), İdrar (24 saatlik)    
L104850 Krom (Cr), İdrar (Spot)    
  Kromogranin A    
  Kruger Boyama    
L104880 Kurşun (Pb), İdrar (24 Saatlik)    
L104880 Kurşun (Pb), İdrar (Spot)    
L104870 Kurşun (Pb), Tam Kan (EDTA)    
905680 Kültür, Apse    
905678 Kültür, Aspirasyon Mayi    
905678 Kültür, BAL    
905675 Kültür, Balgam    
905670 Kültür, Boğaz Sürüntüsü    
905730 Kültür, BOS    
905677 Kültür, Burun Sürüntüsü    
905672 Kültür, Dışkı    
905678 Kültür, Doku    
905678 Kültür, Eklem Sıvısı    
905678 Kültür, El Sürüntüsü    
905678 Kültür, Endometriyal Sürüntü    
905679 Kültür, Göz Sürüntüsü    
905680 Kültür, İdrar   &nbs